Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas Seolta

Is cúis lúcháir do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas agus Seirbhísí Leabharlainne Átha Cliath Theas, i gcomhar le hÁras Chrónáin Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas (SnaGÁCT) a sheoladh.  Tá Comhairle Contae Átha Cliath Theas bródúil as tacaíocht a thabhairt do Sheachtain na Gaeilge agus don togra Gaeilge Le Chéile a spreagann daoine le Gaeilge a labhairt ina saol laethúil. Trí chéim shimplí atá i gceist: Gaeilge a úsáid, Gach Lá, Gach Áit, le Gach Duine.

Tá Áth Cliath Theas ar cheann de chúig phobal ar oileán na hÉireann atá ainmnithe le haitheantas oifigiúil Líonra Gaeilge a lorg. Úsáideann líon suntasach daoine i Sráidbhaile Chluain Dolcáin an Ghaeilge gach lá agus mar gheall ar an bhfeachtas seo tá an pobal aontaithe le chéile agus feiceálacht na Gaeilge méadaithe sa sráidbhaile agus sna ceantair máguaird.

Sheol Méara Chomhairle Contae Átha Cliath Theas, an Clr Vicki Casserly SnaGÁCT go hoifigiúil ar an 14 Feabhra.  Beidh an clár ar siúl ón 1ú go dtí an 17ú Márta. Tá féilire na bliana seo lán le 100 imeacht lena n-áirítear ceolchoirm speisialta le Kila, Céilí Lá Fhéile Pádraig, Pop-Up Gaeltacht, ceardlanna sna leabharlanna, seisiúin cheoil traidisiúnta agus imeachtaí siamsúla eile, a bhformhór saor in aisce.

Ag tagairt do chlár imeachtaí na bliana seo dúirt an Méara Casserly: “Mholfainn do gach duine a bheith páirteach i Seachtain na Gaeilge, freastal ar an oiread de na himeachtaí iontachas agus is féidir, agus an deis a thapú le Gaeilge a labhairt.”

 

Tá breis eolais ar fáil, agus bróisiúr a íoslódáil ag www.sdcc.ie nó www.athcliaththeas.ie

 

South Dublin County Council and South Dublin Library Services in partnership with Áras Chrónáin are delighted to bring you this year’s Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas (SnaGÁCT). South Dublin County Council is proud to support Seachtain na Gaeilge as well as the Gaeilge Le Chéile initiative which encourages people to use spoken Irish in their everyday lives. This involves just three simple steps: Gaeilge a úsáid, Gach Lá, Gach Áit, le Gach Duine – Use Irish Everyday, everywhere with everybody.

South Dublin is home to one of only five communities on the island of Ireland nominated to seek official recognition for Líonra Gaeilge status. Clondalkin Village has a significant number of people who use Irish everyday and the campaign to achieve recognition has brought the community together and raised the profile of the spoken Irish in the village and surrounding areas.

SnaGÁCT was launched officially on 14 February by Mayor of South Dublin County Council, Cllr Vicki Casserly. The programme will run from 1– 17 March. This year’s packed calendar has over 100 events including a special concert by Kila, St. Patrick’s Day Céilí, Pop – Up Gaeltacht, workshops in the libraries, traditional music sessions, and many other entertaining events, most of which are free of charge. In referring to this year’s programme of events Mayor Casserly said “I would encourage everyone to get involved in Seachtain na Gaeilge, attend as many of the wonderful events as you can and to take the opportunity to speak as Gaeilge.

Pictured; Bernard Dunne, Mayor of South Dublin County Council, Cllr Vicki Casserly and Brían O’ Gaibhín, Áras Chrónáin.

Pic Credit: Ben Ryan

 

Sarah Brooks

Sarah Brooks

Sarah has worked in marketing and content creation for many years. In her role at Newsgroup, she is the online editor of www.newsgroup.ie with a particular interest in local news and events. Sarah also works closely with our editorial team on our printed editions in Tallaght, Lucan, Clondalkin and Rathcoole/Saggart. If you have a story and would like to make contact please email Sarah at info@newsgroup.ie.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related News